کاربرد وزن مخصوص مواد نفتی چیست؟

Share
pycnometer

اندازه گیری وزن مخصوص
pycnometer

کاربرد وزن مخصوص مواد نفتی چیست؟

فرآورده های نفتی مختلف دارای تعیین وزن مخصوص قیر متفاوت هستند. موادی که دارای وزن مخصوص کمتری هستند دارای نقطه جوش پایین تر می باشند از این رو یکی از اولین کاربردهای این پارامتر استفاده از آن برای تقطیر نفت خام بوده است. در این روش در قسمت های مختلف برج مواد را بر اساس اختلاف وزن مخصوص جدا می کردند، روش اخیر به نام روش Gravity معروف بود؛ اما امروزه روش های نوینی برای تفکیک اجزا تقطیر توسعه داده شده با این حال هنوزهم اندازه گیری وزن مخصوص مواد نفتی موردتوجه است و جزء یکی از پارامترهای مهم در اندازه گیری های کمی و کیفی مواد نفتی می باشد. ازجمله موارد کاربرد وزن مخصوص مواد نفتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) برآورد هزینه های حمل و نقل فرآورده نفتی بوسیله اندازه گیری وزن و حجم فرآورده.

ب) تشخیص وجود آلودگی در محصولات نفتی.

ج) روشی سریع برای کنترل و تشخیص نوع فرآورده هنگام ورود و یا خروج از مخازن نگهداری.

د) تعیین ارزش نفت خام.

همانطور که ذکر شد وزن مخصوص با خواصی مانند حجم، دانسیته و وزن مواد نفتی ارتباط دارد.

Specific Gravity چیست؟

بوسیله نسبت وزن فرآورده به وزن آب هم حجم فرآروده در 60 درجه فارنهایت بدست می آید و با S نشان داده می شود.

Baume Gravity (Heavy) Degree چیست؟

با استفاده از فرمول زیر بدست می آید که در آن M عدد ثابتی است، این عدد ثابت در مقیاس آمریکایی باربر 145 است. S وزن مخصوص فرآورده در 60 فارنهایت است.

Baume Gravity (Heavy) Degree

وزن مخصوص
Baume Gravity (Heavy) Degree

A.P.I. Gravity چیست؟

این پارامتر در صنعت نفت زیاد استفاده می شود و یکی از پارامترهای ارزیابی نفت خام می باشد. این واحد با وزن مخصوص رابطه عکس دارد و بوسیله فرمول زیر محاسبه می گردد:

A.P.I. Gravity

ون مخصوص
A.P.I. Gravity

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان: تولید بشکه صادراتی قیر، بسته بندی و صادرات انواع قیر

ایمیل: info@feedar.co

2.7/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید