اثرات افزایش دما بر قیر

Share
بیتومن

بیتومن

اثرات افزایش دما بر قیر

اگر قیر/ بیتومن در شرایط مناسب نگهداری و ذخیره سازی بشود قابلیت این را خواهد داشت که بدون از دست دادن خواص در دمای بالا نگهداری شود و حرارت نمی تواند اثر منفی در خواص آن داشته باشد؛ اما اگر بیتومن بیش از حد حرارت داده شود و یا اینکه وقتی دمای آن بالا است در مجاورت اکسیژن قرار بگیرد این امر می تواند اثر منفی بر خواص این ماده داشته باشد. یکی از خواص قیر که می تواند در شرایط بد نگهداری تغییر کند درجه سختی یا قوام قیر است.

اثرات افزایش بیش از حد دمای نگهداری و حمل قیر

یکی از مهم ترین خطراتی که در رابطه با تولید، حمل و نگه داری بیتومن ممکن است ایجاد شود افزایش بیش از حد دما است. به همین دلیل است که برای کاهش خطر فوق گرم شدن قیر تانک های ذخیره سازی را به سنسورهای دقیق مجهز می کنند تا بتوان به این وسیله دمای قیر را کنترل نمود.

گاهی ممکن است در تانک های حمل و یا ذخیره سازی بیتومن به دلیل افزایش بیش از حد دما انفجار رخ دهد. این امر می تواند دو دلیل داشته باشد. اول اینکه گاز H2S داخل بیتومن در قسمت کف و یا دیواره تانک با اکسید آهن وارد واکنش می شود. تولید پیروفوریک اکسید آهن (pyrophoric iron oxide) می کند که می تواند به آسانی با اکسیژن واکنش داده و آتش بگیرد. دوم اینکه اگر میزان اکسیژن داخل تانک ناگهان افزایش یابد کک موجود در دیواره ها و کف تانک که با گذشت زمان رسوب کرده آتش می گیرد.

یکی دیگر از اثرات افزایش دما انتشار گازهای سمی است. همان طور که می دانید بیتومن مخلوطی از هیدروکربن های مختلف با نقاط جوش متفاوت است. معمولاً در دمای 150 درجه سانتی گراد اولین بخارات از قیر خارج می شود و به ازای هر 10 تا 12 درجه سانتی گراد افزایش دما مقدار این بخارات 2 برابر می شود. بخارات حاصل از افزایش حرارت قیر شامل هیدروکربنهای سبک و مقادیر کمی از H2S است. از آنجایی که بخارات H2S حتی در مقادیر کم کشنده است باید مراقب بود که در اثر افزایش دما این بخارات در تانک ذخیره سازی بیتومن انباشته نگردد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید