استاندارد CEN به منظور بررسی مشخصات قیر چیست؟

Share

استاندارد CEN به منظور بررسی مشخصات قیر چیست؟

در اواسط سال های 1980 کمیته اروپایی استاندارد سازی (Comité Européen de Normalisation CEN) به منظور تسهیل امر صادرات محصولات نفتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد یک استاندارد هماهنگ را در دستور کار خود قرار داد. اولین قدم در این راه، انتشار راهنمای ساخت محصولات (Construction Product Directive)  در دسامبر 1988 بود. CPD تاکید دارد ساختار محصولاتی که در نواحی عضو استفاده می شود مطابق با کاربرد آن ها باشد و باید معیارهای ضروری زیر را پاسخ بدهد:

  • پایداری و مقاومت مکانیکی

  • خواص رضایت بخش در مقابله با آتش

  • ضوابط زیست محیطی، سلامت و بهداشت

  • رضایت مندی در هنگام استفاده

  • محافظت در برابر آلودگی

  • حفظ حرارت، انرژی و اقتصاد

این نیازهای ضروری باید در هنگام نوشتن پیشنویس استاندارد اروپا (European Standards ENs)در نظر گرفته می شد. وظیفه تهیه ENs به CEN و در نتیجه کمیته فنی CEN و کار گروه ها (WGs) سپرده شد. گروه کاری CEN در رابطه با قیر گرید جاده ای کار کرد و در نتیجه استاندارد BS EN 12591:2000 منتشر شد. این استاندارد بر اساس آزمون های سنتی است که در رابطه با قیر استفاده می شد. این استاندارد شامل آزمون هایی است که همه اعضا باید انجام بدهند و یک سری آزمون های اختیاری نیز وجود دارد.

منبع: The Shell Bitumen Handbook

استاندارد قیر
استاندارد قیر
در اواسط سال های 1980 کمیته اروپایی استاندارد سازی (Comité Européen de Normalisation CEN) به منظور تسهیل امر صادرات محصولات نفتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد یک استاندارد هماهنگ را در دستور کار خود قرار داد.

Prep Time: 1 hour, 1 minute

Cook Time: 1 hour, 1 minute

Yield: CEN

Instructions:
گروه فیدارفعالیت خودرا ازسال 1377 درقالب یک شرکت بازرگانی بنام فیدارثنا آغازنمود . بابهره گیری ازتجارب ارزنده طی سالهای گذشته متخصصين این شرکت درراستای صادرات انواع قیر درعرصه بین المللی گام های استواری برداشته اند، به طوری که گروه فیداربااستفاده ازامکانات بسته بندی مدرن خود ازطریق کارخانه تولیدی وصنعتی فیداراصفهان به یکی ازمطرح ترین وفعال ترین صادرکننده های قیر خاورمیانه تبدیل شده است .

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید