ایمنی و سلامت در کار با قیر

Share

ایمنی و سلامت در کار با قیر

هیچ‌گونه اثرات مخرب ایمنی و سلامت از در معرض محصولات قیری قرار گرفتن در مراحل نهایی کار با آن مانند روسازی جاده‌ها و عایق‌کاری پشت‌بام شناسایی نشده است. به‌هرحال مواجهه شغلی با قیر و انتشار قیر ممکن است همراه با خطرات بالقوه‌ای باشد که در ادامه مطالب آن را شرح می‌دهیم.

 مخاطرات شغلی

 سوختگی

تماس با قیر مذاب می‌تواند موجب ایجاد سوختگی‌های شدید در چشم و پوست، حتی در مقادیر کوچک شود. لباس‌پوششی کامل (مانند شلوار بلند و پیراهن آستین‌دار) و دیگر تجهیزات حفاظتی مانند دستکش مقاوم در برابر حرارت، عینک ایمنی و ماسک صورت می‌تواند از سوختگی در طول نقل‌وانتقال و کار با قیر جلوگیری کند.

سوزش

تعدادی از ترکیبات منتشرشده از قیر مذاب شامل هیدروژن سولفید ممکن است موجب تحریک و سوزش چشم، پوست و یا دستگاه تنفسی شود. حرارت قیر، انتشار را افزایش داده که می‌تواند مواد حاصل از انتشار در استنشاق و یا تماس باپوست قرار گیرند. حفظ درجه حرارت قیر در کم‌ترین میزان ممکن یکی از راه‌های مهم برای کاهش ایجاد و تولید انتشار مواد قیر بوده و درنتیجه موجب کاهش پتانسیل تحریک و سوزش گردد. کنترل‌های مهندسی بیش‌تر و شیوه کار نیز از عوامل دیگر در کاهش تحریک است.

سرطان

همان‌طور که در بخش قبلی بررسی شد، نفت خام حاوی هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای است که برخی از آن‌ها سرطان‌زا می‌باشند. درحالی‌که بیش‌تر PAH ها در طول فرآیند پالایش به دیگر جریان‌های نفتی تفکیک می‌شوند، به‌طور نسبی غلظت‌های پایینی از PAH باقیمانده در قیر وجود دارد. به همین دلیل قیرها را برای داشتن پتانسیل سرطان‌زا بودن موردتحقیق و بررسی قرار می‌دهند.

اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که قیر خطر سرطان ندارد. سطح کم PAH ها در قیر به‌آسانی جذب نشده و قرار گرفتن در معرض PAH ها از طریق دست زدن به مواد قیری بسیار کم است. پتانسیل سرطان برای انسان‌هایی که در معرض قیر و مواد منتشرشده از آن قرار دارند توسط آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطانی در سال 2011 انجام‌گرفته و در سال 2013 منتشرشده است. ارزیابی کلی پتانسیل سرطان‌زا بودن برای انسان بر پایه یافته‌های سرطانی در انسان، مطالعه سرطان در حیوانات آزمایشگاهی و دیگر اطلاعات مربوطه است.

در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطانی هیچ افزایش ثابتی در سرطان در هر دو مطالعه انجام‌گرفته در مورد اشتغال افراد در کار آسفالت و روسازی و یا مطالعات حیوانی در آن دسته از موجوداتی که با قیر و یا انتشار مواد حاصل از قیر مواجه بودن دیده نشد. مدارک بسیار محدودی برای ابتلا به سرطان در ارتباط با مشاغل عایق‌کاری پشت‌بام و یا آسفالت‌کاری مشاهده‌شده است. در مطالعه حیـوانی عصـاره تغلیـظ شده بخار آسـفالت به‌دسـت‌آمده از نوع ویژه‌ای از قیـرهای عایـق‌کاری (نوع BURA3) نتایج و شواهدی از سرطان بر روی پوست موش دیده‌شده است. یافته‌های کلی در این مورد در جدول شماره 4 ارائه‌شده است. این ارزیابی‌ها به‌صورت کلی بوده و هنوز به‌صورت قطعی نمی‌باشد.

خلاصه ای از ارزیابی های آژانس بین المللی تحقیقات سرطانی

جدول 4    خلاصه ای از ارزیابی های آژانس بین المللی تحقیقات سرطانی

برای مشاهده ادامه مطالب این فصل برروی لینک زیر کلیک کنید:

اثر هیدروژن سولفید و نفتالین در ایمنی و سلامت کار با قیر

2/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید