آسفالتن چیست؟

Share

آسفالتن چیست؟

آسفالتنها از اجزاء سازنده قیر بوده و مواد جامد سیاه یا قهوه ای نامحلول در هپتان نرمال هستند که علاوه بر هیدروژن و کربن دارای مقداری نیتروژن، سولفور و اکسیژن هستند. به طور کلی آسفالتنها را به عنوان مواد آروماتیک به شدت قطبی و پیچیده در نظر می گیرند که دارای وزن مولکولی بالا هستند. روش های مختلفی برای اندازه گیری وزن مولکولی آسفالتنها استفاده شده است و مقادیر مختلفی از 600 تا 300000 به دست آمده که بستگی به تکنیک جداسازی دارد. ولی به هرحال اطلاعات کلی به دست آمده از تست ها به این موضوع اشاره دارند که وزن مولکولی آسفالتنها از 1000 تا 100000 بوده و سایز ذرات آن ها از 5 تا 30 نانومتر و نسبت هیدروژن به کربن یک به یک است. مقدار آسفالتن موجود در قیر تأثیر زیادی بر مشخصات رئولوژیک قیر دارد. افزایش مقدار آسفالتنها باعث تولید قیر سخت تر، نفوذ کمتر، نقطه نرم شدگی بیشتر و درنتیجه ویسکوزیته بیشتر قیر می شود. مقدار آسفالتن در قیر از 5 تا 25 درصد است. در شکل زیر ساختار شیمیایی آسفالتن آورده شده است.

آسفالتن

آسفالتن

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید