نقطه نرمی قیر، روش انجام آزمایش

Share

نقطه نرمی را بر اساس روش ساچمه و حلقه بدست می آورند. نقطه نرمی درجه حرارتی است که در آن قیر موجود در حلقه نرم شده و ساچمه از درون حلقه عبور می نماید.

تعیین نقطه نرمی قیر

تعیین نقطه نرمی قیر

روش انجام آزمایش تعیین نقطه نرمی قیر بر اساس روش ASTM-D36:

 • حلقه برنجی دستگاه را با قیر مذاب پرکرده و صبر کنید تا قیر سرد شود.
 • اضافه قیر اطراف حلقه را تمیز کنید.
آزمایش نقطه نرمی قیر

آزمایش نقطه نرمی قیر

 • حلقه را بر روی پایه سوار نمایید.
 • دستگاه را درون ظرف آب مقطر قرار دهید به طوری که 5 سانتی متر آب بالای حلقه باشد.
 • ساچمه دستگاه را در مرکز حلقه و مماس بر قیر قرار دهید.
 • ترمومتر را در ظرف قرار داده و عدد درجه حرارت را یاد داشت نمایید.
 • دقت نمایید که درجه حرارت آب 5 درجه سانتیگراد باشد.
 • مجموعه را بر روی هیتر قرار داده و عمل گرمادهی را طوری انجام دهید که سرعت بالارفتن دما 5 درجه در دقیقه باشد.
 • عملیات گرمادهی را تا جایی ادامه دهید که ساچمه از حلقه عبور کند.
 • به محض رسیدن ساچمه به پایه درجه حرارت را دقیقا یاد داشت نمایید.
 • حرارت خوانده شده نشان دهنده نقطه نرمی بر حسب درجه سانتیگراد می باشد.
روش انجام آزمایش نقطه نرمی قیر

روش انجام آزمایش نقطه نرمی قیر

نکته: در صورتی که قیر از نوع دمیده و سخت باشد به جای آب از مایع گلیسیرین استفاده می شود.

در استاندارد ASTM برای آزمایش نقطه نرمی در حمام همزن وجود ندارد در حالیکه در استانداردهای IP و BS حمام از یک همزن برخوردار می باشد. در نتیجه نقطه نرمی تعیین شده دارای اختلاف می باشد که معمولا نتایج ASTM به مقدار 1/5 درجه سانتی گراد بالاتر از روشهای IP  و BS می باشد.

خطای رایج در آزمایش تعیین نقطه نرمی عبارت است از:

 • سرعت گرمادهی و دقت در دمای اندازه گیری شده.

برای مثال تغییر سرعت گرمادهی از 4/5 به 5/5سبب اختلاف 1/6 درجه سانتی گراد در نقطه نرمی اندازه گیری شده بر اساس استاندارد IP58 می شود.

 

One Reply to “نقطه نرمی قیر، روش انجام آزمایش”

دیدگاهتان را بنویسید