پایداری امولسیون قیر

Share

پایداری امولسیون قیر

امولسیون ها، به‌ویژه آن هایی که دارای مقدار قیر کم و ویسکوزیته پایین هستند تمایل به ته نشینی دارند. در دمای محیط قیرهایی که معمولاً برای تولید امولسیون استفاده می شود دارای دانسیته کمی بیشتر از فاز آبی هستند. درنتیجه، ذرات قیر تمایل به سقوط در فاز مایع دارند و درنتیجه یک لایه غنی از قیر در ته و یک لایه کم قیر در قسمت بالای امولسیون ایجاد می شود. سرعت حرکت ذرات به سمت پایین را می توان بوسیله قانون استاک (Stokes law) تخمین زد؛

stokes law

که g نیروی گرانروی، r قطر ذره، p1 زون مخصوص (specific gravity) قیر و p2 وزن مخصوص فاز آبی و n ویسکوزیته فاز آبی است.

به هر حال قانون استوک برای ذراتی به کار می رود که دارای حرکت آزاد هستند و نیروی درونی خاصی ندارند و این شرایط معمولاً در امولسیون قیر دیده نمی شود.

ته نشینی را می توان بوسیله مساوی کردن دانسیته دو فاز کاهش داد. یک راه برای رسیدن به این هدف افزودن کلسیم کلراید به فاز آبی است. به هر حال از آنجایی که ضریب گسترش دمایی قیر و فاز آبی یکسان نیست، دانسیته آن ها فقط در دماهای مشخصی باهم برابر می شود. از آنجایی که ذرات بزرگتر با سرعت بیشتری از ذرات کوچکتر ته نشین می شود، می توان ته نشینی را با کاهش اندازه ذرات و یا کاهش رنج اندازه ذرات حاضر در امولسیون کاهش داد. به علاوه افزایش ویسکوزیته فاز آبی می تواند باعث کاهش ته نشینی گردد. درواقع اگر فاز آبی بتواند رفتار غیر نیوتونی داشته باشد، ته نشینی به طور کامل حذف می شود. علاوه بر گراویتی، نیروهای جاذبه و دافعه بین ذرات قیر وجود دارد که به دلیل وجود امولسی فایر است و می تواند باعث کاهش و یا افزایش ته نشینی بشود.

انعقاد بعد از ته نشینی در دو مرحله انجام می شود. اول، ذرات قیر تجمع کرده و یک توده را ایجاد می کنند، این پدیده برگشت پذیر است و لخته شدن نام دارد. دوم، لخته های ایجاد شده در یکدیگر نفوذ می کنند و ذرات بزرگتری را به وجود می آورند. این فرآیند برگشت ناپذیر انعقاد نام دارد. فرآیند انعقاد می توانند خود به خودی باشد و یا بوسیله حرکات مکانیکی ایجاد بشود.

پایداری در هنگام حرارت دادن، پمپ کردن و حمل:

دو ذره قیر در امولسیون اگر با یکدیگر تماس داشته باشند منعقد می شوند. از تماس دو ذره بوسیله دافعه بار الکتریکی و حفاظت مکانیکی حاصل از امولسی فایر جلوگیری می شود. هر نیرویی که بر این نیروهای محافظ غلبه کند می تواند لخته شدن و انعقاد را افزایش دهد. جریان (Flow) امولسیون در اثر پمپ شدن، حرارت یا حمل از این نوع نیروها است. به علاوه بعضی از امولسی فایر ها تمایل به ایجاد کف دارند که این امر به دلیل قرار گرفتن ذرات تحت تأثیر نیروی کشش سطحی حباب ها خود باعث انعقاد می شود.

 صادرات قیر،  انواع قیر، قیر پلیمری، قیر 60/70 چیست؟، وزن مخصوص قیر، آسفالت پلیمری چیست؟، چگالی قیر، قیمت قیر، درجه نفوذ قیر، قیر صادراتی، حلال قیر چیست؟، انواع قیر، قیر چیست؟، امولسیون قیر

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید