فرسایش لایه سطح آسفالت گرم کوب

Share

فرسایش لایه سطح آسفالت گرم کوب

در سال 1984 یک بررسی به‌وسیله BACMI (British Aggregate Construction Materials Industries) که اکنون QPA (Quarry Products Association) نام دارد انجام شد. این بررسی به‌عنوان بخشی از مطالعه از دست دادن چیپینگ بود که به‌وسیله موسسه حمل‌ونقل و بزرگ‌راه‌ها انجام شد. بررسی‌های BACMI نشان داد که بیش از نیمی از موقعیت‌ها که در آن چیپینگ از دست می‌رود در سایت‌های سرعت‌پایین، فشار بالا اتفاق افتاده بود. مانند میدان‌ها و تقاطع‌ها که بدون دلیل عمق بافت حداقل 1.5 میلی‌متر تعیین‌شده بود.

خطا در به دست آوردن مقدار مناسب چیپینگ تعبیه‌شده معمولاً به یک یا چند دلیل زیر وابسته است:

  • آسفالت ناکارآمد است یعنی خیلی سخت است.

  • دمای آسفالت خیلی پایین است.

  • آسفالت به دلیل شرایط آب و هوایی ضعیف در هنگام لایه نشانی خیلی زود سرد می‌شود.

  • استفاده بیش‌ازحد از چیپینگ‌های از پیش پوشش داده‌شده.

  • فشردگی ناکافی مواد (شکل 18).

یک روش برای بهبود تکه‌هایی که چیپینگ به مقدار ناکافی تعبیه‌شده دوباره گرم کردن سطح به‌وسیله گرم‌کن مادون‌قرمز است.  وقتی آسفالت به مقدار کافی گرم شد چیپینگ به مقدار بیشتری در آسفالت جاسازی می‌شود. عاقلانه است که این تکنیک نباید به‌غیراز سطح قسمت‌های دیگر را به شکل قابل‌توجهی سخت کند. این مواد سطح در طول زمان به‌وسیله ترافیک فرسایش میابد تا سنگ‌دانه‌های آسفالت نمایان شود. موقعیتی که انسجام بلندمدت سطح را تهدید نخواهد کرد.

برخی از جدا شدن‌های چیپینگ ممکن است به دلیل شکست چسبندگی یا عدم حفظ پیوند بین چیپینگ‌های از پیش پوشش داده‌شده و آسفالت اتفاق بیافتد. مشخص‌شده که قیر روی چیپینگ‌های از پیش پوشش شده می‌تواند به کوک (coke) تبدیل شود و به‌وسیله ذخیره‌سازی چیپینگ ها در انبارهای بزرگ بعد از تولید ناچسبندگی ایجاد کنند. چسبندگی پوشش قیر را می‌توان به‌وسیله آزمون شن داغ (hot sand test) بررسی کرد.

وقتی چیپینگ ها از آسفالت کنده شوند، مخلوط آسفالت در معرض ترافیک قرار می‌گیرد. این احتمالاً به دلیل فشردگی ضعیف مواد است و باعث فرسایش سریع خواهد شد.

شکل 18: فشرده‌سازی لایه سطح آسفالت گرم کوب تحت شرایط آب و هوایی نامطلوب

شکل 18: فشرده‌سازی لایه سطح آسفالت گرم کوب تحت شرایط آب و هوایی نامطلوب

 

Fatting-up چیست؟

Share

Fatting-up چیست؟

یک دلیل که fatting up اتفاق می‌افتد به دلیل فشرده‌سازی ثانویه سنگ‌دانه‌ها در مخلوط به دلیل ترافیک است. فضاهای خالی کاهش میابد، سرانجام قیر فشرده از داخل ساختار به سطح می‌آید. اگر مقدار قیر خیلی زیاد باشد یا اگر فضاهای خالی بعد از فشرده شدن کامل کم باشد این پدیده تشدید خواهد شد. مهاجرت قیر به سطح باعث ایجاد یک سطح براق و نرم می‌شود که مقاومت کمی در برابر سرخوردن در آب‌وهوای مرطوب دارد. در دمای سرویس بالا احتمال fatting up زیاد است. درنتیجه، کاهش نقطه نرمی یا ویسکوزیته قیر در 60 درجه سانتی‌گراد این مکانیسم شکست را محدود خواهند کرد.

آیا فشار آج تایر باعث ترک خوردن آسفالت می شود؟

Share

آیا فشار آج تایر باعث ترک خوردن آسفالت می شود؟

مکانیسم ترک خوردن سطح پیچیده است و تا امروز بیان کاملاً راضی‌کننده‌ای برای این پدیده وجود ندارد. اکنون به‌صورت رسمی مشخص‌شده که فشار تایر می‌تواند یک شرایط کشش را در سطح جاده وارد کند و این می‌تواند شروع‌کننده یک ترک باشد. De Beer و همکارانش نشان دادند که تایر می­تواند فشارهای عرضی و طولی غیریکنواخت را به جاده وارد کند و باید فشار جاده در محل تایر را در زمان مدل‌سازی رفتار ترک به‌حساب آورد. مدل‌سازی اجزاء محدود پیش‌بینی می‌کند که شرایط کشش در سطح رویه می‌تواند نزدیک به لبه تایر همان‌طور که در شکل 10 نشان داده‌شده است تولید شود. همچنین شرایط مشابهی نزدیک لبه آج‌های تایر پیش­بینی می‌شود.

این فشارهای نزدیک تایر که با رنگ قرمز نشان داده‌شده است فقط تقریباً 10 میلی‌متر در آسفالت گسترده می‌شود. درنتیجه، ممکن است یک ترک طولی در مسیر چرخ را شروع کنند اما مکانیسم دیگری برای گسترش ترک در هر عمقی نیاز است در نظر گرفته شود. عقاید فزاینده‌ای وجود دارد که ترک‌های سطحی به‌وسیله فشارهای دمایی گسترش می‌یابد.

خستگی دمایی، به‌وسیله توسعه ترک ناشی از سیکل در هنگام فشارهای دمایی، مکانیسم مسئول توسعه ترک‌های عرضی سطح است. به‌هرحال، ترک­های عرضی کوبیده که بعضی وقت‌ها هنگام فشرده‌سازی مشاهده می‌شود احتمالاً نقش عمده­ای در شروع ترک­های عرضی دارند.

مدل‌سازی پیش­بینی کرده که برای آسفالت جاده ضخیم، گسترش دمایی ترک در برخی نقاط پایدار خواهد بود و از طریق تمام ضخامت آسفالت منتشر نخواهد شد. از طرف دیگر، پیش­بینی برای یک آسفالت نازک این است که نرخ افزایش ترک هنگامی‌که ضخامت باقی‌مانده آسفالت تحت تأثیر بار ترافیک و دمای بزرگ‌تری قرار می‌گیرد افزایش می‌یابد.

مکانیسم-ترک-خوردن-آسفالت

شکل 10:فشارهای واردشده به جاده به‌وسیله تایر