پالایش نفت

Share
تولید قیر

پالایش نفت خام

نفت خام  دارای ناخالصی هایی مانند آب، شن، قیر و گازهای متان و اتان است. برای جداسازی مواد جامد از نفت خام آن را در مخازن بزرگ ذخیره می کنند. در این مخازن ذخیره نفت، مواد جامد ته نشین شده و گازهای موجود در نفت خام خارج می شود. در ادامه فرآیند، آب موجود در نفت خام بوسیله سانتریفیوژ جدا می شود. علاوه بر ناخالصی های جامد و گاز که همراه با نفت خام است، مقداری نمک در نفت خام وجود دارد که این نمک ها بوسیله آب ولرم شست و شو داده می شود. محصول این مرحله توسط لوله به پالایشگاه های نفت ارسال می گردد و یا در بندرها صادر می شود.

فرآیندهایی که در پالایشگاه بر روی نفت خام صورت می گیرد عبارتند از:

روش های گوناگون تقطیر، روش های تبدیل و تغییر مواد و روش های فیزیکی و شیمایی تصفیه و تفکیک نفت خام. در نتیجه یک پالایشگاه مجتمعی از واحدهای مختلف تولید، تصفیه و تغییر و تبدیل مواد خواهد بود. نخستین عمل قبل از تصفیه نفت خام عاری نمودن نفت خام از آب می باشد. برای جداسازی آب از نفت خام یکی از روش های استفاده از سانتریفیوژ، دکانتاسیون و یا استفاده از یک میدان الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

برش های سبک نفت عبارتند از گازهای حاصل از پالایش و یا گازهای طبیعی که باید این گازها را از هیدروژن سولفور و گاز کربنیک تصفیه نمود. برای تصفیه برش های سبک نفت از سه روش استفاده می شود: روش ژیربوتول، روش آلکازید و روش فلوئورسالونت. در روش ژیربوتول از مونواتانول آمین، دی اتانول آمین و تری اتانول آمین به عنوان جاذب H2S و CO2 استفاده میشود. در روش آلکازید از دی متیل آمینو پتاسیم استات و در روش فلوئورسالونت از کربنات پروپیلن به عنوان جاذب استفاده می شود.

قیر چیست؟

بسته بندی قیر

صادرات قیر

فروش قیر

دیدگاهتان را بنویسید