مشخصات HAUC The Highway Authorities and Utilities Committee چیست؟

Share

123

مشخصات HAUC The Highway Authorities and Utilities Committee چیست؟

از اوایل قرن بیستم از یک نوع آسفالت آماده سرد به نام Cold Lay Macadam در انگلستان برای پوشش و تعمیر جاده ها استفاده می شود. چنین موادی بوسیله روان کردن (fluxing) قیر با روغن های سبک تولید می شود که باعث کاهش ویسکوزیته بایندر می گردد. این امر باعث می شود مواد برای مدت نامحدودی قابل استفاده باشند که بستگی به مقدار Flux oil اضافه شده به مخلوط دارد. ضعف های کارایی این نوع مواد کات بک استفاده اولیه آن‌ها برای تعمیر ترانشه ها را محدود می کند؛ که در آن‌ها Fluxed macadam به عنوان مواد موقت اولیه برای جایگزین شدن با آسفالت داغ معمولی وقتی لایه های پایینی ترانشه به طور کامل تثبیت شده، پخش می شوند.

در سال 1992 HAUC خصوصیتی را معرفی کرد که این خصوصیت به بازسازی فوری حفاری جاده نیاز دارد. به دلیل مقدار کم مواد موردنیاز و دوری برخی سایت ها، معمولاً استفاده از آسفالت داغ غیرممکن است؛ بنابراین HAUC تقاضایی برای استفاده از مواد سرد جهت پوشش دائمی (PCSMs: Permanent Cold lay Surfacing Materials) ایجاد کرد و استفاده آن ها را به لحاظ شاخص کارایی بر اساس مشخصات آسفالت های داغ بررسی کرد.

آسفالت داغ معادل بوسیله اندازه گیری سختی و مقاومت به تغییر شکل دائمی هسته ای به قطر 150 میلی متر استخراج شده از آزمایش‌ مخلوط های موردنظر مشخص می شود. همانطور که PCSM ها در طول زمان کامل می شوند (cure)، انتظار نمی‌رود آسفالت داغ معادل را تا دو سال بتوان به دست آورد. معیارهایی که باید بعد از دو سال برای PCSM ها به دست آورد در جدول 6.1 و 6.2 آمده است.

یک شناساگر وضعیت کلی مواد، اندازه‌گیری مقدار باطله (void content) هسته ها است. مواد پایدار برای استفاده در جاده باید دارای مقدار باطله بین 2 تا 10 درصد در پایان یک دوره ارزیابی دوساله باشد.

معرفی مشخصات HAUC انگیزه ای برای توسعه مخلوط های سرد در انگلستان بوجود آورد که تا قبل از آن وجود نداشت. یک نتیجه کارهای توسعه انجام شده، توسعه فنّاوری خواهد بود که اجازه خواهد داد اطلاعات و تجربیات به دیگر بخش ها نظیر پایه، بایندر و سطح انتقال یابد و درنهایت امکان ساخت جاده فقط با آسفالت سرد به تنهایی ممکن خواهد بود.

HAUC-PCSM-requirements-for-stiffness

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید