درجه اشتعال قیر ، روش انجام آزمایش ASTM-D95

Share

درجه اشتعال قیر : با توجه به این که قیرهای خالص، قطران و مخلوط آن ها آتشگیر می باشند و کار کردن با آنها در درجه حرارت های بالا به علت آتشگیری خطرناک می باشد لذا با روش آزمایش نقطه اشتعال و سوختن قیر را تعیین می کنند.

تعیین نقطه اشتعال قیر

تعیین نقطه اشتعال قیر

روش انجام آزمایش فلش پوینت:

  • در صورتی که قیر جامد و یا نیمه جامد باشد آن را تا 176 درجه سانتی گراد گرم نموده تا ذوب شود.
  • قیر مذاب را در ظرف مخصوص دستگاه آزمایش ریخته و تا خط نشانه ظرف آن را پر کنید و حبابهای هوا را خارج کرده و اجازه دهید تا دمای محیط سرد شود.
  • پس از قرار دادن ظرف بر روی دستگاه و سوار نمودن آن درجه حرارت هیتر را طوری تنظیم نمایید تا قیر با سرعت 16/7 درجه سانتی گراد در دقیقه گرم شود.
  • وقتی درجه حرارت قیر به 56 درجه سانتی گراد رسید سرعت گرم کردن را به 5 درجه در دقیقه کاهش دهید.
  • هر سه درجه سانتیگراد یک بار شعله را از  روی سطح قیر عبور دهید بطوریکه زمان عبور دادن شعله از روی سطح قیر یک ثانیه باشد.
  • عمل گرم کردن را آنقدر ادامه دهید تا با عبور شعله از روی سطح قیر در یک نقطه از سطح قیر شعله ظاهر شود.
  • نقطه اشتعال قیر درجه حرارتی است که در آن شعله ظاهر می شود. (این شعله مانند فلش یک دروبین سریع ظاهر شده و ناپدید می شود)
  • اگر عمل گرمادهی را همچنان ادامه دهیم از نقطه اشتعال (فلش پوینت) به نقطه سوختن خواهیم رسید.

نکات ایمنی:

این آزمایش را باید در زیر هود انجام دهید مخصوصا اگر از دستگاه فلش پوینت باز استفاده می کنید. چون احتمال آتش گرفتن نمونه در دستگاه کاپ باز زیاد است باید در انجام این آزمایش بسیار دقت کنید و در صورتی که نمونه آتش گرفت باید با قرار دادن یک در پوش بر روی کاپ از رسیدن اکسیژن به نمونه جلوگیری کنید. و اگر می خواهید از کپسول های آتش خاموش کن استفاده کنید باید به اندازه کافی از ظرف نمونه فاصله بگیرید چون ممکن است ظرف در اثر فشار ناشی از مواد  خاموش کننده پرتاب شود و یا آتش به اطراف هدایت شود.

دیدگاهتان را بنویسید