خاصیت کشش قیر، روش انجام آزمایش کشش ASTM-D113

Share

خاصیت کشش قیر(Ductility) به مقدار طول یک نمونه از قیر (بر حسب سانتی متر) گفته می شود که به شکل استاندارد کشیده و طویل شده تا به نقطه انقطاع برسد. قیری که خاصیت کشش آن مناسب باشد در مقابل تغییرات دما منبسط و منقبض نخواهد شد. خاصیت کشش به درجه سختی قیر بستگی دارد و قیری که خاصیت کشش آن کم باشد سخت و شکننده خواهد بود. در صورتیکه قیر خاصیت کشش مناسبی داشته باشد و در آسفالت مصرف گردد در فصل سرد زمستان بندرت بر روی آن ترک ایجاد خواهد شد.

روش انجام آزمایش خاصیت کشش قیر:

آزمایش تعیین خاصیت کشش قیر

آزمایش تعیین خاصیت کشش قیر

  • قالب دستگاه را آماده نمایید.
قالب دستگاه آزمایش تعیین خاصیت کشش قیر

قالب دستگاه آزمایش تعیین خاصیت کشش قیر

  • قیر را ذوب کرده و درون قالب بریزید.
  • اجازه دهید تا قیر به دمای محیط برسد.
  • توسط کاردک مناسب قیرهای اضافی را از اطراف قالب بردارید.
آزمایش تعیین خاصیت کشش قیر

آزمایش تعیین خاصیت کشش قیر

  • به مدت 1/5 ساعت قالب را در دمای حمام آب گرم دستگاه قرار دهید.
  • نمونه را به دستگاه وصل نموده سپس پیچ های قالب دستگاه را آزاد کنید.
  • دستگاه را روشن نموده و سرعت آن را طوری تنظیم کنید که با سرعت یک سانتیمتر در دقیقه از طرفین کشیده شود تا ضمن طویل شدن پاره شود.
آزمایش تعیین خاصیت کشش قیر

آزمایش تعیین خاصیت کشش قیر

  • بلافاصله بعد از پاره شدن قیر طول را اندازه گرفته و این مقدار اندازه گیری شده همان مقدار کشش می باشد.

نکته: در تمام طول آزمایش درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد است مگر اینکه نیاز باشد آزمایش در حرارت 15 درجه سانتیگراد انجام شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید