تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش هفتم

Share

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش هفتم

مقاومت در برابر پیرشدگی

هنگامی‌که قیر دچار پیرشدگی می‌شود، سخت‌تر و شکننده‌تر شده و به‌تبع آن آسفالت جاده دچار آسیب‌های زودرس می‌شود. پیرشدگی قیر شامل دو مرحله است: پیرشدگی کوتاه‌مدت و پیرشدگی بلندمدت. پیرشدگی کوتاه‌مدت با حرارت دادن آسفالت در سطح آن و پیرشدگی بلندمدت به‌طورکلی توسط ترکیبی از اقدامات مانند اکسیداسیون حرارتی، بارش و فشار ترافیک در طول عمر آسفالت ایجاد می‌شود. پیرشدگی برخی از قیرهای اصلاح‌شده اغلب براثر تخریب پلیمر است. مقاومت عالی قیر اصلاح‌شده در برابر پیرشدگی ناشی از سازگاری و انحلال‌پذیری خوب آن است؛ بنابراین سازگاری و ثبات از خواص اصلی قیر اصلاح‌شده است. علاوه بر این، الگوی توزیع نانو لایه‌ها در قیر اصلاح‌شده باعث بهبود مقاومت در برابر پیرشدگی می‌شود. تأثیر افزودن OMMT به قیر اصلاح‌شده پلیمری و بررسی پیرشدگی آن توسط سعید صادق پور و همکاران موردتحقیق و پژوهش قرارگرفته است. نانو رس‌ها می‌توانند باعث جلوگیری از پیرشدگی قیر اصلاح‌شده پلیمری شوند. با استفاده از آن‌ها میزان نفوذپذیری پایین نگه‌داشته شده و افزایش بیش‌تر نقطه نرمی باعث افزایش مقاومت در برابر پیرشدگی بایندر می‌شود. تفاوت بین نقطه نرمی، قبل و بعد از پیرشدگی با افزودن OMMT کاهش‌یافته است. هم‌چنین، روند کاهشی میزان نفوذپذیری نیز افزایش‌یافته است. شکل شماره 4 نشان‌دهنده مدل انتشار اکسیژن در نانو کامپوزیت سه‌گان‌هاست. با افزایش مقدار OMMT در نسبت SBS/OMMT از 100/50 به 100/65 ذرات اشباع‌نشده در انتهای ظرف انباشته می‌شوند. درنتیجه تفاوت نقطه نرمی برای این نمونه منفی می‌شود. اکسیداسیون قیر همیشه محصول عملکرد بدتر قیر در دمای پایین است؛ بنابراین، بهبود خواص ضد پیرشدگی قیر اصلاح‌شده پلیمری با افزایش مقدار OMMT منجر به بروز عملکرد مناسب در دمای پایین و کاهش ترک‌خوردگی حرارتی میشود.

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر

شکل 4    مدل انتشار اکسیژن در نانو کامپوزیت سه‌گانه. (a) ترکیب قیر/SBS و (b) ترکیب کامپوزیت قیر/OMMT/SBS


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری-بخش هشتم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصلاح‌شده پلیمری

 

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید