انجمن پیشگیری از آتش سوزی (NFPA) چیست؟

Share

انجمن پیشگیری از آتش سوزی (National Fire Protection Association) یک سازمان جهانی است که در سال 1896 بناشده است و هدف آن از بین بردن مرگ، جراحات و خسارات ناشی از آتش سوزی، برق و خطرات مرتبط است. این انجمن اطلاعات و دانش خود را از طریق بیش از 300 کد استاندارد، تحقیق، آموزش، کمک رسانی و حمایت و همکاری با سازمان های علاقه مند به دست می آورد.

NFPA با داشتن بیش از 65000 عضو در سراسر جهان یکی از پیشگامان پیشگیری از آتش سوزی است.

استاندارهای مناسب برای صنعت قیر و آسفالت تعریف شده بوسیله این انجمن عبارتند از:

دو عدد از استانداردهای ارائه شده توسط NFPA برای استفاده در صنعت قیر مناسب است.

 NFPA30: مایعات قابل اشتعال و احتراق

این استاندارد برای کنترل ریسک و پیشگیری از آتش سوزی و انفجار در هنگام ذخیره سازی مایعات آتش گیر در کانتینرها، تانک ها و انتقال از طریق سیستم لوله و امکانات مورداستفاده در طول فرآیند مناسب است.

NFPA 385: استاندارد مربوط به تانک های مخصوص مایعات قابل اشتعال

این استاندارد برای طراحی و ساخت تانک ها ی مورداستفاده در حمل و نقل مایعات آتش گیر بخصوص قیر استفاده می شود.

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان:

تولید بشکه فلزی صادراتی، بسته بندی و صادرات قیر

info@feedar.co

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید