انتخاب آسفالت در آزادراه‌های اصلی

Share

انتخاب آسفالت در آزادراه‌های اصلی

همان‌طور که قبلا به آن اشاره شده کاربردهای زیادی هست که آسفالت در آن استفاده می‌شود. به‌هرحال، عمده این مخلوط‌ها در کارهای ساخت و نگهداری بزرگراه‌ها استفاده می‌شود. گزینه‌ها برای لایه‌های بیس و بایندر که در جاده‌های استراتژیک قابل‌قبول هستند شامل سواره‌روها است و سپس قابل‌قبول بودن برای لایه رویه در نظر گرفته می‌شود. همان‌طور که در بالا بیان شد، اسناد مشخصات و راهنمای طراحی مشابهی برای بزرگراه‌های غیر اصلی استفاده‌شده است. اهمیت این گزینه‌ها واضح است.

جدول 2 موادی را نشان می‌دهد که در بریتانیا برای استفاده در دوره بایندر و بیس در روکش جاده‌های انعطاف‌پذیر در جاده‌های استراتژیک قابل‌قبول است. اعداد به نفوذ قیر استفاده‌شده در مخلوط اشاره دارد.

%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%842جدول 2: گزینه‌های انعطاف‌پذیر برای بیس­ها و لایه بایندر در جاده‌های اصلی

با توجه به لایه رویه، گزینه‌ها برای جاده‌های استراتژیک در بریتانیا در HD36 تنظیم می‌شود. برای هر کشور در بریتانیا جداول جداگانه‌ای وجود دارد. آنچه در انگلستان موردقبول است در جدول 3 نشان داده‌شده است. جاده‌های با سرعت‌بالا یعنی جاده‌هایی که 85 درصد سرعت بیش از 90 کیلومتر در ساعت است. طراحی R نیاز به طراحی دارد که چک کند مواد پیشنهادشده برای رویه سطح برای آژانس بزرگراه یا مشتری مناسب است.

جدول 3: گزینه‌ها برای لایه سطح در جاده‌های اصلی در انگلستانجدول 3: گزینه‌ها برای لایه سطح در جاده‌های اصلی در انگلستان

در شکل 4 و شکل 5 رویه آسفالت گرم کوب چیپ شده و رویه آسفالت متخلخل نشان داده‌شده است.
رویه آسفالت گرم کوب چیپ شده (Chipped)، سکه نشان داده‌شده یک یورو به قطر 23 میلی‌متر استشکل 4: رویه آسفالت گرم کوب چیپ شده (Chipped)، سکه نشان داده‌شده یک یورو به قطر 23 میلی‌متر است

شکل 5: لایه رویه آسفالت متخلخل، سکه نشان داده‌شده یک یورو به قطر 23 میلی‌متر استشکل 5: لایه رویه آسفالت متخلخل، سکه نشان داده‌شده یک یورو به قطر 23 میلی‌متر است

5/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید