مواد و روش آزمون در ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت

Share

مواد و روش آزمون در ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت

 

مواد

1-   نانو سیلیکا

نانو سیلیکا با مشخصات ارائه‌شده در جدول شماره 1 و 2 برای این مطالعه مورداستفاده قرارگرفته است. همان‌طور که در جدول شماره 2 مشاهده می‌کنید، مساحت سطح نانو سیلیکا برای تأثیرگذاری بر خواص بایندر بسیار بزرگ و مطلوب است.

مواد و روش آزمون در ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت

جدول 1   آنالیز نانو سیلیکا

مواد و روش آزمون در ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت

جدول 2   خواص نانو ذرات اکسید سیلیکون

2-   قیر و Sasobit

رایج‌ترین قیر موجود با گرید 60/70 تولیدشده در پالایشگاه‌های ایران به‌عنوان قیر پایه در این مطالعه مورداستفاده قرار گرفت. مشخصات و ویژگی‌های قیر پایه در جدول شماره 3 ارائه‌شده است.

ساسوبیت یک موم مصنوعی است که از هیدروکربن‌ها با زنجیره بلند تشکیل‌شده است. این ماده توسط پلیمریزاسیون طی فرآیند Fisher-Tropsch به دست می‌آید. ساسوبیت مورداستفاده در این پژوهش از شرکت Sasol wax آفریقای جنوبی تهیه‌شده است.

مواد و روش آزمون در ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت

جدول 3   ویژگی‌های قیر استفاده‌شده در این پژوهش

روش آزمون

در این پژوهش، از روش ذوب داغ برای اختلاط قیر پایه با اصلاح‌کننده‌ها، ساسوبیت و نانو سیلیکا استفاده‌شده است. در روش ذوب داغ، اصلاح‌کننده‌های قیر که شامل ساسوبیت و نانو سیلیکا هستند به ترتیب در درجه حرارت معادل 160 درجه سانتی گراد و 180 درجه سانتی گراد به قیر دست‌نخورده اضافه می‌شوند. میزان ساسوبیت مورداستفاده برای تمام نمونه‌ها به مقدار 2 درصد وزنی بود، درحالی‌که مقدار نانو سیلیکا استفاده‌شده از 2 تا 6 درصد وزنی (از مقدار کل وزن بایندر) متفاوت بود. از دستگاه همگن‌ساز Silverson با نرخ برشی 3000 دور در دقیقه و زمان اختلاط حدود 30 دقیقه برای آماده‌سازی قیر اصلاح‌شده استفاده گردید. خصوصیات فیزیکی بایندر اصلاح‌شده در جدول شماره 4 ارائه‌شده است.

مواد و روش آزمون در ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت

جدول 4   خصوصیات فیزیکی قیر اصلاح‌شده

در جدول شماره 5، مدل ترکیب استاندارد مخلوط آسفالت گرم استفاده‌شده برای آماده‌سازی آسفالت ارائه‌شده است.

ویژگی‌های ذرات و دانه‌های بکار رفته نیز در جدول شماره 6 به تصویر کشیده شده است. از ذرات گرم شده با دمای 135 درجه سانتی گراد برای تولید آسفالت حاوی نانو سیلیکا اصلاح‌کننده قیر استفاده‌شده است.

مواد و روش آزمون در ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت

جدول 5   مدل اختلاط مخلوط آسفالت (عبور کرده از غربال برحسب درصد)

مواد و روش آزمون در ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت

جدول 6   خواص ذرات و دانه های بکار رفته

برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

نتایج و مباحث ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با نانو سیلیکا و ساسوبیت-بخش اول


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده با نانو سیلیکا

مواد و روش‌های آزمون مورداستفاده در اصلاح قیر به‌وسیله نانو سیلیکا

Share

مواد و روش‌های آزمون مورداستفاده در اصلاح قیر به‌وسیله نانو سیلیکا

این بخش به توصیف مواد مختلف مورداستفاده در این آزمون پرداخته و همچنین منابع هریک از مواد و روش‌های آماده‌سازی آن‌ها را شرح می‌دهد.

آماده‌سازی مواد و نمونه‌ها

قیر پایه مورداستفاده در این مطالعه از نوع قیر نفوذی AC 60/70 است. سپس این بایندر آسفالت با 2 درصد، 4 درصد و 6 درصد وزنی نانو سیلیکا ترکیب‌شده است. اختلاط به‌وسیله یک مخلوط‌کن برش بالا در 4000 دور در دقیقه و به مدت 2 ساعت انجام پذیرفت. جهت تهیه این مخلوط می‌توان ظرف آلومینیومی را با 260-250 گرم از آسفالت پر کرد و سپس آن را درون بخاری حرارتی قرارداد. هنگامی‌که دمای آسفالت به 180 درجه سانتی گراد رسید، مقدار مشخصی از نانو سیلیکا به آن افزوده‌شده و به مدت 2 ساعت دیگر ترکیب می‌شود. با استفاده از این روش یک نمونه درست نخورده و سه نمونه آسفالت اصلاح‌شده با نانو سیلیکا (NSMA) به دست می‌آید. برای سهولت در اشاره به هریک از نمونه‌ها، آن‌ها را با استفاده از کلمات مخفف NEAT(دست‌نخورده)، NSMA 2%(نمونه تهیه‌شده با 2 درصد وزنی نانو سیلیکا)، NSMA 4% (نمونه تهیه‌شده با 4 درصد وزنی نانو سیلیکا) و NSMA 6% (نمونه تهیه‌شده با 6 درصد وزنی نانو سیلیکا) نام‌گذاری می‌شود. برای اطمینان از آن‌که قطعات و ذرات نانو سیلیکا به‌صورت یکنواخت درون ماتریکس آسفالت پراکنده‌شده باشند از تصویربرداری SEM استفاده‌شده است. تصویربرداری SEM (اسکن میکروسکوپ الکترونی) آسفالت به‌طورکلی برای فهمیدن تغییرات ریزساختارهای نمونه اصلاح‌شده و برای ارزیابی ساختارهای ماتریکس ،مانند پراکندگی فیزیکی ذرات نانو سیلیکا استفاده می‌شود (کاووسی و باغبانی 2014). آنچه به‌وضوح در شکل شماره 1 دیده می‌شود ذرات نانو سیلیکایی است که به‌خوبی در ماتریکس آسفالت پراکنده‌شده‌اند.

 تصویربرداری SEM ریزساختارهای نانو سیلیکا، NEAT و آسفالت اصلاح‌شده با نانو سیلیکا در بزرگنمایی 18000. A (NSMA 2%) ،B(NSMA 4%) و C(NSMA 6%)

شکل 1    تصویربرداری SEM ریزساختارهای نانو سیلیکا، NEAT و آسفالت اصلاح‌شده با نانو سیلیکا در بزرگنمایی 18000. (A (NSMA 2% و(B(NSMA 4%  و (C(NSMA 6%

روند پیرشدگی

تمام نمونه‌های بایندر آسفالت توسط آزمون RTFOT به‌منظور شبیه‌سازی اختلاط داغ در طول فرآیند تولید در کارخانه، تحت پیرشدگی قرار گرفتند. این پیرشدگی جهت ارزیابی تأثیر نانو رس بر حساسیت حرارتی قیر طی 3 مرحله انجام‌گرفته است که شامل:

بدون اعمال پیرشدگی:

ارزیابی مشخصات رفتاری قیر و نانو رس پس از اختلاط به مدت 20 دقیقه

اعمال پیرشدگی کوتاه‌مدت:

ارزیابی مشخصات رفتاری نمونه‌ای که پس از ترکیب شدن درون سینی پخش‌شده و به مدت 2 ساعت در دمای 165 درجه سانتی گراد قرارگرفته است.

اعمال پیرشدگی بلندمدت:

ارزیابی مشخصات رفتاری نمونه‌ای که پس از اختلاط به مدت 12 ساعت در دمای 90 درجه سانتی گراد  قرارگرفته است.

پس از آماده‌سازی نمونه‌ها قیر و نانو سیلیکا، آزمایش‌های درجه نفوذ، نقطه نرمی و خاصیت انگمی بر روی آن‌ها انجام و نتایج در شکل‌های شماره 2 تا 4 نشان داده‌شده است. افزودن نانو سیلیکا به قیر باعث کاهش درجه نفوذ و خاصیت انگمی و افزایش نقطه نرمی قیر می‌شود. نتایج به‌وضوح نشان‌دهنده آن است که با افزایش نانو سیلیکا حساسیت حرارتی قیر کاهش می‌یابد.

شکل 2    تغییرات شاخص پایداری نفوذ متناسب با نوع و مقدار نانو رس

شکل 3    تغییرات شاخص افزایش نقطه نرمی متناسب با نوع و مقدار نانو رس

شکل 4    تغییرات شاخص شکل‌پذیری متناسب با نوع و مقدار نانو رس

خصوصیات رئولوژیکی پویا

در این مطالعه برای اندازه‌گیری مدول و ویسکوزیته ترکیب از دستگاه رئومتر برشی پویا استفاده‌شده است. آزمون خزش برشی مکرر با یک دوره بارگذاری و بازیابی برای هر نمونه انجام‌گرفته است. آزمون خزش تحت دو نوع تنش برشی ثابت 100 و 3200 Pa برای 10 دوره با یک‌بار زمان بارگذاری و 9 بار زمان بازیابی در 50 درجه سانتی گراد انجام‌گرفته است.

طیف‌سنجی تبدیل فروسرخ فوریر (FTIR)

طیف‌سنج مادون‌قرمز را می‌توان در تبیین ساختارهای ارگانیک با شناسایی پیوندهای بین‌اتمی در ترکیبات شیمیایی به کار گرفته شود. پیوندهای شیمیایی در محیط‌های مختلف درشدت ها و فرکانس‌های مختلف جذب خواهند شد. فرکانسی که در آن جذب اشعه مادون‌قرمز به‌عنوان یک پیک نشان داده می‌شود، می‌تواند به‌طور مستقیم در ارتباط با پیوند در ساختار شیمیایی مواد باشد. هر پیوند بین‌اتمی می‌تواند طی حرکات مختلف ارتعاش یابد (کشش و یا خم شدن). جذب کششی معمولاً پیک‌های بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند.

برای مشاهده ادامه مطالب این فصل برروی لینک زیر کلیک کنید:

مباحث و نتایج پیرامون اصلاح خصوصیات قیر با نانو سیلیکا