قیر طبیعی

Share
قیر طبیعی گیلسونایت

قیر طبیعی گیلسونایت

عمده قیر طبیعی ایران (گیلسونایت) که در استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان یافت  می شود به شکل جامد هستند. قیرطبیعی به همان شکل اولیه و جامد قابل استفاده نیست و برای اینکه از آن استفاده کنند معمولا آن را با قیرهای نفتی مخلوط می کنند و یا در حلال حل کرده و برای ساخت عایق ساختمانی یا ایزوگام از آن استفاده می کنند. قیرهای طبیعی قابل استفاده قیرهایی هستند که با قیر نفتی قابل امتزاج باشند و محصولی که بدست می آید بتواند استانداردهای لازم را برای کاربردهای عایق رطوبتی و همچنین راهسازی کسب کنند. بنابراین قیر طبیعی مناسب قیری است که دارای حلالیت بالا در سولفور کردن، خاکستر معدنی کم و نقطه ذوب پایین باشد.  نکته دیگری که در انتخاب قیر طبیعی باید در نظر گرفته شود منبع آن است. باید به این نکته توجه داشت قیر طبیعی که مورد آزمایش قرار می گیرد از کدام معدن تهیه شده و اگر این قیر دارای خواص مناسب بود آیا ذخایر کافی از این قیر در دسترس هست یا خیر.

کاربرد قیر طبیعی (گیلسونایت)

  • ساخت پوشش لوله های نفت

برای جلوگیری از خوردگی لوله های نفت و گاز بر روی آن ها پوششی از مواد عایق ایجاد می کنند. از مخلوط قیر طبیعی و قیر نفتی می توان برای این منظور استفاده کرد.

  • کک سازی و سوخت

از قیر طبیعی می توان به عنوان سوخت و یا در صنعت کوک سازی استفاده کرد.

  • ساخت قیرهای صنعتی

اضافه کردن قیر طبیعی به قیر نفتی باعث می شود حساسیت حرارتی قیر نفتی کاهش و ویسکوزیته آن افزایش یابد. قیرهایی که به این روش تولید می شوند را قیر صنعتی می گویند.

  • بکارگیری در سیمان حفاری

هنگامی که به سیمان حفاری با وزن مخصوص کم نیاز داشته باشند از قیر طبیعی در سیمان حفاری استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید